česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Bankovní spojení

Obecné pokyny pro bankovní platby:

Při úhradě odměny advokáta uvádějte jako variabilní symbol číslo Vám vystaveného účetního dokladu – faktury. Jako účel úhrady nebo zprávu pro příjemce uvádějte vždy své jméno, firmu nebo jiný údaj, který bude Vaši platbu blíže specifikovat.

Pro zobrazení čísla účtu naší advokátní kanceláře vyberte měnu, v níž budete platbu provádět: