česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Ceny právních služeb

Pro stanovení výše cen za námi poskytované právní služby využíváme formu odměny smluvní, paušální či odměnu určenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Smluvní odměna

Smluvní odměna je s klientem nejčastěji dohodnuta dle časové a odborné náročnosti poskytované právní služby. Obvykle vychází z počtu hodin, v nichž je právní služba poskytována, výjimečně pak i z hodnoty sporu či jiných okolností daného případu.

Paušální odměna

Paušální odměna je obvykle využívána podnikateli a obchodními společnostmi. Její podstata spočívá v uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, která je základem dlouhodobější spolupráce. Na základě takové smlouvy má pak klient možnost průběžně využívat služby naší advokátní kanceláře za zvýhodněných cen a podmínek.

Odměna tarifní

Tento způsob určení odměny je v naší kanceláři využíván, pokud není s klientem dohodnuta odměna smluvní či paušální. Výše tarifní odměny se určuje dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Pro výpočet odměny advokáta tento právní předpis obecně vychází z hodnoty sporu či záležitosti, v nichž je právní služba poskytována.