česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Profil kanceláře

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství české a zahraniční klientele, obchodním společnostem i fyzickým osobám.

Klademe důraz na vysokou kvalitu našich služeb, individuální přístup ke klientům a záležitostem, s nimiž se na nás obracejí. Rozšiřující se tým spolupracujících advokátů umožňuje jejich užší specializaci na jednotlivá právní odvětví, vždy však spojenou zároveň s komplexním vyhodnocením daného problému a nalezením jeho řešení pohledem více osob. Toho je dosahováno intenzivní kooperací nás všech, vzájemnými konzultacemi a ve složitějších případech i vytvářením vícečlenných pracovních skupin. Spolupráce s daňovými poradci, exekutory, notáři i dalšími odborníky působícími v oborech ekonomických či technických nám umožňuje posuzovat právní záležitosti rovněž i v jejich širších souvislostech.

Věříme, že ve spolupráci s námi naleznete efektivní způsob řešení Vašich právních problémů a do budoucna předejdete jejich vzniku.