česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Autorské právo

Zájmem každého tvůrce autorského díla je ochrana jeho osobnostních i majetkových autorských práv. Vytvoření fotografie, hudební či filmové produkce stejně jako jejich následné užívání mají mnohé právní důsledky. Stále větší význam nabývá autorské právo zejména v oblasti informačních technologií a počítačových programů.

V rámci autorského práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • ochrana autorského díla
  • spory z neoprávněného užití autorského díla
  • zákonné licence
  • licenční smlouvy
  • tisk a média