česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Insolvenční právo

V podnikatelském prostředí nelze riziko platební neschopnosti nikdy zcela vyloučit a úpadek je pro dlužníka i jeho věřitele ekonomicky velmi negativním jevem. Právní služby lze v takovém případě využít jak při vymáhání pohledávek za insolvečním dlužníkem, tak za účelem provedení jeho efektivního konkurzu či reorganizace.

Velmi frekventovaným se stává rovněž oddlužení či tzv. osobní bankrot nepodnikatelských subjektů, které nejsou schopny splácet své závazky a pro které může být jejich dluhová konsolidace východiskem z takovéto situace.

V rámci insolvenčního práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • příprava insolvenčních návrhů spojených s návrhem na prohlášení konkurzu, návrhem na povolení reorganizace či návrhem na povolení oddlužení
  • příprava veškerých úkonů a podání v průběhu insolvenčního řízení
  • zastoupení věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení
  • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
  • incidenční spory