česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Mezinárodní právo soukromé a evropské právo

S prohlubující se evropskou integrací a světovou globalizací vstupují podnikatelé i fyzické osoby stále častěji do právních vztahů se zahraničními subjekty. Uzavření smlouvy se zahraničním obchodním partnerem, vznik škody při zahraničním pobytu či sňatek s cizím státním příslušníkem znamenají vždy nutnost zabývat se otázkou, zda se má předmětný vztah řídit právem České republiky či právem jiného státu. Uvedenou problematikou se zabývá mezinárodní právo soukromé, jehož praktická znalost a aplikace mají stále rostoucí význam.

V rámci mezinárodního práva soukromého se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • smluvní vztahy s mezinárodním prvkem
  • volba rozhodného práva
  • aplikace kolizních norem
  • právo Evropské unie
  • zastupování v soudních řízeních vedených se zahraničními subjekty
  • evropské exekuční tituly