česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Občanské právo

Rovněž při běžné denní činnosti se každý stává nositelem práv a povinností, aniž by si to mnohdy vůbec uvědomoval. Při cestování hromadnou dopravou, koupi zboží v obchodě, vzniku škody a v bezpočtu jiných všedních situacích vzniká řada práv, jejichž ochrany se lze účinně domáhat.

V rámci občanského práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • závazkové občanské právo, sepisování, připomínkování a rozbor veškerých smluv
  • ochrana vlastnického práva
  • právo na ochranu osobnosti, odškodnění imateriální újmy
  • ochrana před mediálními zásahy do osobnostních práv
  • ochrana spotřebitele
  • dědické právo, závěti
  • náhrada škody
  • bezdůvodné obohacení
  • osobní bankrot a oddlužení
  • exekuce