česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Pracovní právo

Ať již v postavení zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, je většina fyzických osob i obchodních společností účastníky pracovněprávních vztahů. Ne vždy jsou si však vědomi veškerých svých práv. Náležitá pracovní smlouva může do budoucna předejít vzniku mnoha nejasností a sporů v zaměstnání. Frekventovaně řešíme i problematiku ukončení pracovního poměru, která v praxi přináší časté komplikace pro zaměstnavatele i zaměstnance.

V rámci pracovního práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • sepisování, připomínkování a rozbor pracovních smluv
  • ukončení pracovního poměru výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením
  • konkurenční doložky
  • rovné příležitosti v zaměstnání
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
  • agenturní zaměstnávání