česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Právo obchodních společností

V průběhu existence každé obchodní společnosti zpravidla dochází ke změnám v jejích korporátních strukturách. Důvodem je nejčastěji vstup nových společníků, výměna managementu nebo snaha vytvářet ekonomicky silnější podnikatelské subjekty a uskupení.

V rámci práva obchodních společností se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

 • zakládání obchodních společností
 • sepis návrhů na zápisy do obchodního rejstříku včetně zastupování v rejstříkovém řízení
 • právní audity, due dilligence
 • převody obchodních podílů a akcií
 • zástavy obchodních podílů a akcií
 • změny právních forem
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • příprava valných hromad, žaloby na neplatnost valných hromad
 • zastupování společníků a akcionářů ve sporech z účasti v obchodní společnosti
 • fúze, akvizice, rozdělení a transformace obchodních společností
 • koncernové právo
 • likvidace obchodních společností