česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Právo veřejných zakázek

Náležitá orientace v problematice veřejných zakázek má význam jak pro zadavatele, kteří odpovídají za jejich organizaci a průběh, tak pro soutěžitele, kteří mají zájem na transparentním a objektivním vyhodnocení předkládaných nabídek. Uchazeči o získání zakázky musí zejména vyhovět i množství procedurálních pravidel, aby jejich nabídky mohly být hodnoceny po věcné stránce a z výběrového řízení nebyly vyloučeny již z důvodu formálních či obsahových vad.

V rámci práva veřejných zakázek se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • komplexní právní služby pro zadavatele i účastníky výběrových řízení
  • příprava zadávací a smluvní dokumentace
  • organizování zadávacích řízení
  • ochrana účastníků výběrových řízení, uplatňování námitek
  • zastoupení před správními orgány a soudy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek