česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Rodinné právo

Sňatek a založení rodiny významně ovlivní práva a povinnost jednotlivce. Vhodné je v některých případech předem zvážit zejména otázku majetkového uspořádání budoucích manželů a eventuálně uzavřít tzv. předmanželskou smlouvu. V případě rozhodnutí manželství ukončit, zajistíme pro klienta veškeré úkony nezbytné k jeho rozvodu. Často se nám podaří dosáhnout i tzv. nesporného rozvodu, který významně sníží náklady na soudní řízení a v některých případech dokonce ani nevyžaduje osobní účast rozvádějících se manželů u soudu.

V rámci rodinného práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • rozvody, příprava návrhů na rozvod manželství, zastupování v rozvodovém řízení
  • vypořádání společného jmění manželů
  • úprava styku a výchova nezletilých dětí
  • plnění vyživovací povinnosti vč. výživného pro rozvedenou manželku či manžela
  • majetkové vztahy manželů
  • poradenství v oblasti předmanželských smluv
  • zúžení a rozšíření společného jmění manželů