česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Trestní a přestupkové právo

Trestní stíhání může vést k závažným důsledkům pro jednotlivce i jeho nejbližší okolí. Mnohdy je trestný čin spáchán z nedbalosti, neznalosti či ve složitých životních situacích. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy je trestní stíhání vedeno proti osobě, která se trestného činu nedopustila vůbec a ze strany orgánů činných v trestním řízení došlo pouze k nesprávnému vyhodnocení opatřených důkazů či jejich právnímu posouzení. Úlohou obhájce je poskytnout obviněnému odbornou i osobní oporu při ochraně jeho práv v trestním řízení tak, aby vyšly najevo okolnosti pro obviněného příznivé a tyto byly náležitě zohledněny při rozhodování o jeho vině či trestu.

Rovněž i osoba poškozená trestným činem má řadu práv, jejichž ochranu lze pomocí advokáta náležitě zajistit. V praxi půjde zejména o nároky na náhradu majetkové škody, bolestné, ztížení společenského uplatnění a jejich výkon v rámci trestního řízení.

V rámci trestního a přestupkového práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
  • zastupování poškozeného v trestním řízení, náhrada škody způsobené trestným činem, adhezní řízení
  • trestní odpovědnost podnikatelů, white collar crime
  • trestní odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností
  • posuzování trestněprávních souvislostí obchodních transakcí
  • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech