česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Vymáhání a správa pohledávek pro právnické i fyzické osoby

Úpadek, likvidace či nemajetnost dlužníka mohou vést až k úplnému zmaření možnosti uspokojení věřitele. Vhodné je tak činit preventivní a průběžné kroky, které předejdou vzniku nedobytných pohledávek jejich včasným a efektivním vymáháním, zejména i podáním příslušné žaloby.

V rámci vymáhání a správy pohledávek se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • komunikace s dlužníkem
  • výzvy k úhradám dluhů
  • zajištění pohledávek
  • postoupení pohledávek
  • dohody o narovnání
  • příprava žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu
  • zastupování v soudním či rozhodčím řízení
  • příprava návrhů na exekuci
  • zastupování v exekučním řízení