česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Zastupování v soudním řízení

Správná volba právního zástupce je důležitým předpokladem náležitého výkonu procesních práv účastníka soudního řízení (žalobce i žalovaného). Vzhledem k řadě striktních pravidel může nezastoupený účastník v soudním sporu neuspět již z formálních důvodů (např. nesprávně koncipovanou žalobou, nedostatečným tvrzením rozhodných skutečností či nedostatečným označením důkazů k jejich prokázání). Úkolem advokáta je tak zájmy klienta nejen náležitě právně vyhodnotit, nýbrž i efektivní a vhodně zvolenou procesní taktikou prosadit před soudem.

V rámci zastupování v soudním řízení a procesního práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

  • příprava žalob a vyjádření k žalobám
  • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení)
  • příprava ústavních stížností
  • zastupování před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR
  • incidenční spory